تاثیرات تکنولوژی و جوامع مدرن بر مفاهیم Bailment در دنیای امروز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCCDSTS02_054

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

این مقاله به بررسی تاثیرات تکنولوژی و تغییرات جوامع مدرن بر مفاهیم bALIMENT در دوران فعلی پرداخته است. از آنجایی که تکنولوژی و تحولات اجتماعی، نحوه نگاه به مالکیت و حقوق مرتبط با آن را تغییر داده اند، این مقاله با توجه به اصول اساسی و مفاهیم Bailment، نقش آن در حفاظت از اموال و امور مرتبط را بررسی می کند. از سوی دیگر، با تاکید بر ابزارهای تکنولوژی و تحولات جامعه ای، تطبیق مفاهیم قدیمی Bailment با نیازهای جدید و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت انطباق آن با دنیای مدرن را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله به وسیله بررسی موارد عملی و مثال های کاربردی، تاثیر این تطبیق بر عرصه های مختلف از صنایع و زمینه های مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد. این بررسی نه تنها به بیان چالش ها بلکه به نشان دادن فرصت ها و امکاناتی که این تطبیق فراهم می کند، توجه خواهد کرد. در نهایت. این مقاله با ارائه پیشنهادات جهت سازگار سازی بهتر مفاهیم Bailment با جوامع مدرن و تکنولوژی، به نتایج به دست آمده و آینده این حوزه اشاره می کند.

Authors

بهاره طبسی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

علیرضا رحیمی قدیم

کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی