بررسی تاثیر سلامت روان بر عملکرد ورزشی ورزشکاران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_559

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

ترکیبی از جنبه های فیزیکی، ذهنی، تاکتیکی ،روانی و اجتماعی یک ورزشکار را می سازد. هر ویژگی تامینمی کند که چقدر عملکرد خوبی در ورزش دارد. عملکرد ورزشی جداگانه دارد که شامل زیر مجموعه های زیادی است.از عوامل موثر بر عملکرد ورزشی سلامت روان،تمرکز و زمان آمادگی است؛سلامت روان و عملکرد ارتباط زیادیبایکدیگر دارند. به عنوان مثال نائومی اوزکا،سیمون بایلز، وبن استوکس از مسابقات کناره گیری کردند چون سلامتروان خود را در الویت قرار دادند. جدیدا سلامت روان ورزشکاران مورد توجه قرار گرفته است. ما در این مقاله مروریداده های سلامت روان ورزشکاران را مورد بررسی قرار میدهیم. معیار انتخاب مقالات علمی ما از گوگل اسکولار بودهاست. این مقاله به ما نشان میدهد که با داشتن سلامت روان قوی میتوان عملکرد را بسیار افزایش داد.

Authors

مریم رستم پور

دانشجوی علوم ورزشی موسسه غیرانتفاعی شفق تنکابن

مهدیس دلفان آذری

دانشجوی علوم ورزشی موسسه غیرانتفاعی شفق ، تنکابن

فاطمه شجاع شفیعی

دانشجوی علوم ورزشی موسسه غیرانتفاعی شفق تنکابن

هدیه بهادری

دانشجوی علوم ورزشی موسسه غیرانتفاعی شفق تنکابن