پهنه بندی اگرواکولوژیک گندم، جو، سیب زمینی و یونجه در دشت های بروجن و گندمان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,306

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE02_527

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

Abstract:

این پژوهش در راستای توسعه پایدار و برنامه ریزی استفاده از اراضی و به منظور ارزیابی محدودیت های بیوفیزیکی و تعیین پتانسیل تولید گیاهان زراعی دشت بروجن واقع در جنوب شرقی استان چهارمحال و بختیاری انجام گردید. بدین منظور ابتدا شاخصهایاقلیمی کشاورزی شامل درجه - روزهای رشد، ضریب خشکی، تبخیر و تعریق پتانسیل، طول دوره رشد، طول دوره یخبندان، آغاز و پایاندوره یخبندان محاسبه و پهنه بندی اقلیمی کشاورزی بر اساس روش یونسکو انجام شد. و سپس لایه های مربوط به ارتفاع، شیب، جهت شیب و تراکم عوارض با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و در محیط نرم افزارArcGISبصورت نقشه تهیه شدند. مبنای ارزیابی کیفی اراضی چارچوب فائو و روش پیشنهادی سایز بود که با استفاده از روش پارامتریک در مقیاس 1/50000 و از طریق تطابق ویژگی های اقلیم، خاک و توپوگرافی با احتیاجات رویشی محصولات مورد نظر انجام گرفت. نتایج نشان داد که ویژگی های اقلیمی در رشد و تولید محصولات مورد نظر در منطقه مورد مطالعه محدودیتی ایجاد نمی کند ولی برخی ویژگی های خاک و توپوگرافی عامل محدود کننده تولید محصولات مورد مطالعه هستند 61/7درصد از دشت های مورد مطالعه برای کشت آبی گندم در کلاس S3,26, 4/3,8درصد به ترتیب در کلاسهایS و 2 N1 ،N2 برای کشت آبی جو نیز43/7,26,24,6/3درصد از اراضی به ترتیب در کلاسهایN2 ،S3 ,S و 2 N1و برای سیب زمینی، 58/17 ,26,10/3,6درصد از اراضی به ترتیب در کلاسهایS و 2 N1 ، N2،S3 قرار می گیرند. برای یونجه 63/8 ,26,10/2درصد از اراضی مورد مطالعه به ترتیب در کلاسهایN و 2 S3 ، N1 قرار میگیرند. همچنین پس از اعمال درصد رطوبت در عملکرد محصول، میانگین پتانسیل عملکرد در سطح منطقه مورد مطالعه برای گیاهان گندم، جو، سیب زمینی و یونجه به ترتیب 11/6,9/56 ,66,27/66تن در هکتار برآورد گردید. روش مورد استفاده در این پژوهش پیچیدگیهای موجود در اکوسیستم های زراعی را بصورتی ساده و مفید برای ایجاد یک پایگاه اطلاعات زراعی نشان داده است

Authors

جواد طایی سمیرمی

استادیار گروه آگرواکولوژی دانشگاه جیرفت

شمس اله ایوبی

دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ایوبی، ش، جلالیان، ا.، 1385. ارزیابی اراضی: برای کاربری های ...
 • ایوبی، ش.، گیوی، _ جلالیان، ا. و امینی، ا. 1381. ...
 • عسکری، م. ص، سرمدیان، ف. خدادادی، م.، نوروزی، ع.»، 1388، ...
 • قاسمی، و. 1386. روش های پیشرفته ارزیابی اراضی با استفاده ...
 • گیوی، ج، 1376. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای نباتات زراعی ...
 • محمدی، ح.، کاظمی، م. و گودرزی، ن.، 1384. کاربرد GIS ...
 • میرمحمدصادقی، .، 1389. آموزش پیشرفته .Extending ArcGIS 9.3: ArcScan, Spatial ...
 • مهندسین مشاور یکم _ مطالعات طرح جامع احیاء و توسعه ...
 • Araya, A., Keesstra, S.D., Stroosnijder, L.., 2010. A new agro-climatic ...
 • Ati, O.F., Stigter, C., Olandipo, E.O., 2002. A comparison of ...
 • Bagli, S., Terres, J. M., Gallego, J., Annoni, A. and ...
 • Bhan S.K., Saha., S.K., Pande, L.M. and Prasad, 1992 Use ...
 • De Pauw, E., Mirghasemi, Ghaffari, A. Nseir, B. 208. Agro ...
 • FAO, 1996. Guidelines: Agroecological zoning. FAO. Soils Bultin 73.. FAO. ...
 • FAO, 2002. Global agro-ecological assessment for agriculture in 21st century. ...
 • Ghaffari, A., 2008, Agroclimatic zoning of Iran, Rainfed crop production ...
 • Hargreaves, G.H., Samani, Z.A., 1982. Estimating potential evapotran spiration _ ...
 • Hengsdijk, H., van Ittersum, M.K., 2003, Formalizing agro-ecological engineering for ...
 • Nilsson, E. and Svesson, A. K. 2005. Agro ecological assessment ...
 • Sharma, A., Bharat R., RaoK. K.V., Vittal, P.R., Ramakrishna, Y.S., ...
 • Sys, C., E. Van Ranst, and J. Debaveye, 1991a. Land ...
 • Sys, C., E. Van Ranst, and J. Debaveye, 1991b. Land ...
 • Sys, C., E. Van Ranst, and J. Debaveye, 1991c. Land ...
 • UNESCO. 1979. Map of the Worrld Distribution of Arid Regions, ...
 • نمایش کامل مراجع