واکسن های توسعه یافته به منظور کنترل کلی باسیلوز درصنعت پرورش طیور

Publish Year:

1391

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

1,231

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEJVAD-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

Abstract:

هم اکنون کلی باسیلوز درصنعت طیوربه عنوان پراهمیت ترین بیماری ازنظر اقتصادی درنظر گرفته میشود ازابتدای شناخت این بیماری تلاشهای فراوانی درراستای توسعه راه کارهای متنوع به منظور کنترل ویاکاهشعوارض ناشی ازآن صورت پذیرفته است ازجمله این تلاش ها میتوان به مطالعات متعددانجام شده و دررابطه با توسعه واکسنی کارامد جهت کنترل این بیماری اشاره نمود درنتیجه انجام مطالعات مذکور طی 70 سال گذشته نهایتا واکسنی کارامد و ایمن تحت عنوان تجاری poulvac®e.coli بوسیله بزرگترین شرکت داروسازی جهان یعنی فایزرتولید واولین بار درایالات متحده امریکا به منظورمصرف ثبت گردید باتوجه به اهمیت فوق العاده کلی باسیلوز درصنعت طیور برخورداری ازشناخت کافی و بهره گیری ازراهکارهای نوین درراستای کنترل این بیماری ضروری به نظر می رسد درنوشتارمروری حاضر به واکسیناسیون و استفاده ازواکسن های کارامدی همچون poulvac®e.coli به عنوان راهکارهای نوین درراستای کنترل کلی باسیلوز پرداخته شده است

Authors

محمدسلطانی
محمد سلطانی

دستیارتخصصی بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهران