شبیه سازی عددی اثر باد بر عملکرد برج خنک کن خشک یک نیروگاه

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,988

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_408

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

Abstract:

وزش باد تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد برج های خنک کن خشک در نیروگاهها دارد . این تأثیرات را می توان با اندازه گیری های مستقیم که بسیار گرانقیمت و وقتگیر است و یا شبیه سازی های عددی بررسی کرد . در کار حاضر که از روش دوم استفاده شده است ابتدا یک شبکه مناسب برای هندسه پیچیده یک برج خنک کن هلر تولید شده است . سپس به کمک روش حجم محدود , جریان هوا و توزیع دما , داخل و بیرون برج که در معرض وزش باد قرار دارد شبیه سازی شده است . در این شبیه سازی میزان حرارت تبادل شده بین هوا و تک تک مبدل های حرارتی برج به همراه توزیع دمایی آب خروجی از آنها نیز برآورد شده است که نتایج حاصل توافق خوبی با مقادیر تجربی دارد . با استفاده از نتایج حاصل از این شبیه سازی , دلایل اصلی کاهش راندمان برج , در اثر وزش باد بیان شده و راهکارهایی برای بهبود عملکرد برج پیشنهاد گردیده است .

Keywords:

شبیه سازی عددی – برج خنک کن خشک – اثر باد – روش حجم محدود

Authors

احمدرضا عظیمیان

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشکده مهندسی مکانیک

کیقباد شمس

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشکده مهندسی مکانیک

امیر خجسته

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشکده مهندسی مکانیک