تأثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های شرکت های تولیدی: با تاکید بر مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت های تولیدی در دو شهر بابل و بابلسر)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 775

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECEC07_096

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

Abstract:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ابزارهای فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر موفقیت پروژه در شرکت های تولیدی است برای این که بتوان موفقیت پروژه را بطور دقیق ارزیابی کرد، موفقیت پروژه ها در قالب شاخص های مالی و غیرمالی سنجیده می شوند این تحقیق با رویکردی توصیفی - علی و با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین 200 نفر از مدیران شرکت های تولیدی در شرکت های تولیدی شهرهای بابل و بابلسر صورت گرفت مدل تحقیق دارای چهار بعد ابزارهای فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، موفقیت مالی و غیرمالی پروژه است ابزارها فناوری اطلاعات دارای دو شاخص ابزارهای پایه و پیشرفته، مدیریت دانش دارای دو شاخص کاربرد و توزیع و ذخیره سازی و یکپارچگی، موفقیت مالی دارای شاخص هزینه و موفقیت غیرمالی دارای شاخص های کیفیت، امنیت و برنامه ریزی است با تحلیل عاملی تاییدی 152 پرسشنامه معتبر جمع آوری شده، به جز شاخص توزیع و کاربرد در بعد مدیریت دانش، تمامی شاخص های مدل مفهومی تحقیق مورد تایید قرار گرفت و با تحلیل روابط موجود در مدل مفهومی تحقیق، تمامی روابط به صورت معنادار و مثبت تایید شدند، بدین ترتیب که ابزارهای فناوری اطلاعات دارای تاثیر مثبت بر مدیریت دانش، موفقیت مالی و غیرمالی پروژه بوده و مدیریت دانش نیز دارای تاثیر مثبت بر موفقیت مالی و غیرمالی پروژه است.

Authors

محسن شفیعی نیک آبادی

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان

کیارش فرتاش

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی

سید مهدی موسوی داودی

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Booth, M. E., (Philip, G). 1998, Technology, competencies, and competitivene ...
 • Barney, J. 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal ...
 • Maleki, M., (Davoudi, S. M. M., Moradi, H). 2011. Information ...
 • Powell, T. C. 1992. Organizational alignment as competitive advantage, Strategic ...
 • Philip, G., (Booth, M. E). 2001. A new six _ ...
 • Frohlich, M. T. 2002. E-integration in the supply chain: Barriers ...
 • Taylor, D. A. 2003. Supply chain Vs. supply chain, Comp ...
 • Bowersox, D.J, (Closs, D.J., Stank, T.P)., 1999, 21st century logistics: ...
 • Armstrong, A, 2006. A Handbook of human resource management practice, ...
 • Guest, D E, (Michie, J, Sheehan, M and Metochi, M). ...
 • Gatignon, H., (Xuereb, J). 1997, Strategic orientation of the firm ...
 • Schwartz, S. H. 2004. Basic human values Their content and ...
 • Moon, J. W. (Kim, Y. G). 2001. Extending the TAM ...
 • نمایش کامل مراجع