ضرورت ارزیابی دوره های دکترای مهندسی در کشور

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 669

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-3-10_001

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

برنامه های اموزشی و پژوهشی دانشگاه ها هنگامی درچارچوب اهداف خود قرار میگیرند که به تناسب موردمطالعه ارزیابی و بازنگری کارشناسان متخصص قرارگیرند عمده ترین دوره های تحصیلی دردانشکده های فنی و مهندسی مربوط به تحصیلات دردوره های دکتراست دراین پژوهش ضرورت ارزیابی این دوره ها باتوجه به اظهار نظر استادان دست اندرکار دانشگاه ها مورد بررسی قرارگرفته و درمورد جایگاه فرهنگستان علوم برای ارزیابی و اینده نگری دوره های دکترای مهندسی مطالعه و نظرخواهی شده است اکثراستادان برای ارزیبای مستمر تاکید نموده و فرهنگستان علوم را مرجع مناسبی برای ارزیابی دوره های دکترای مهندسی درکشور توصیه کرده اند

Authors

محمدرضا اسلامی

کمیته ارزیابی تحصیلات تکمیلی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

ناصر توحیدی

کمیته ارزیابی تحصیلات تکمیلی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

پرویز جبه دار مارالانی

کمیته ارزیابی تحصیلات تکمیلی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

جلال حجازی

کمیته ارزیابی تحصیلات تکمیلی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران