رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,810

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL01_019

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

زمینه: از آنجا که نیروی انسانی از حساس ترین و مهمترین منابع یک سازمان محسوب می شود، امنیت شغلی، رضایت شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند؛ زیرا امنیت شغلی و رضایت شغلی علاوه بر سلامت جسمی و روحی آنها موجب افزایش بازدهی و بهره وری نیروی کار می گردد.هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان امنیت شغلی و رضایت شغلی و بررسی رابطه متقابل امنیت شغلی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان است.مواد و روش ها: روش این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق را کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی تشکیل می دهند که در سال 1394 تعداد آنها 437 نفر بوده است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 136 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای – نسبی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه پنج گزینه ای امنیت شغلی دی وال وآندر (2004)، پرسش نامه پنج گزینه ای رضایت شغلی سوزان (2005) و پرسش نامه پنج گزینه ای عملکرد کارکنان النا (1995) بوده است. اطلاعات حاصل وارد نرم افزار آماری spss گردیده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شده اند.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی و امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در سطح مطلوبی از پایایی برخوردارند. میزان امنیت شغلی و رضایت شغلی با متغیر سطح تحصیلی تفاوت معناداری را نشان داد، و با متغیرهای تأهل، جنسیت، سابقه، سن تفاوت معناداری ندارند.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد بین امنیت شغلی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. بین امنیت شغلی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد و بین رضایت شغلی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد و بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. به طور کلی نتیجه گیری پژوهش این است برای این که عملکرد کارکنان افزایش یابد، می بایست مدیران بر امنیت شغلی و رضایت شغلی کارکنان توجه نمایند. (0.5>sig).

Authors

علی درخشنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-ساوه

کامران محمدخانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-ساوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الهی، شعبان. (بی تا). "مشلث عملکرد سازمانی". پژوهشگاه علوم انسانی ...
 • بخشی، سیدابوالفضل. (1391). "بررسی تاثیرمشتری مداری برنتایج کار، کارکنان خط ...
 • چراغیان، یوسف.(1394) _ " بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد ...
 • خلیلی شورینی، سهراب، (1386). "ر "روش مهای تحقیق در علوم ...
 • _ (1393) "تعهد درونیرعشق ورزی سازمانی) کلیدجادویی امنیت شغلی کارکنان". ...
 • یوسفی، جعفر؛ مجیدی، مجید. (1391). "مدل شکل کیری نارضایتی شغلی ...
 • Azadeh. A, Mousavi Ahranjani. A; (2014). _ The impact of ...
 • De Wal, Andre A. (2004). "stimulating p erforman ce-driven behavior ...
 • Elana Yaro. (1995). "The Quality of working lif Measures and ...
 • Manpower. vol.24, No.6, PP.626-652. ...
 • Wolf.R. (2001).، Job Satisfaction & Dissatisfaction in Higher Education0. Education ...
 • Rozze, P. (2001). "Foundatios of Employee Motivation", Human Resources Management ...
 • Susan J.Linz "'Job Satisfaction agong Russian workers". International Journal of ...
 • نمایش کامل مراجع