آقای دکتر Kamran Mohammadkhani

Dr. Kamran Mohammadkhani

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185959)

16
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers