تأثیر انواع روش تدریس بر یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 7,107

This Paper With 37 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMRS01_138

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

Abstract:

این تحقیق با عنوان بررسی تأثیر انواع روش تدریس بریادگیری دانش آموزان دبستان عفت عنبران به مرحله اجرا درآمد.هدف این تحقیق تعیین تأثیر انواع روش تدریس بر میزان یادگیری دانش آموزان دبستان عفت است. فرضیه تحقیق این است که بین میزان یادگیری وموفقیت تحصیلی دانش آموزان ازطریق شیوه های تدریس سنتی ونوین تفاوت وجود دارد.جامعه آماری این تحقیق 260 نفر دانش آموز دبستان عفت ونمونه آماری این تحقیق 30 نفر برای هر گروه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده است. روش تحقیق در این پژوهش روش پس رویدادی (علی- مقایسه ای) است. ابزارجمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق دفتر مدیریت فرآیندهای کلاسی (چک لیست معلم) می باشد. روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها ،آمارتوصیفی(میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t گروه های مستقل) است. در این تحقیق پس از تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه های این تحقیق می باشد زیرا t محاسبه شده (5/66) بزرگتر از t جدول استاندارد(2/000) می باشد در نتیجه فرضیه های این تحقیق معنی دار بوده و به اثبات می رسند. بنابر این انتظار می رود معلمان با بکارگیری روش های فعال تدریس، زمینه افزایش میزان یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان را فراهم سازند.

Keywords:

روش تدریس , یادگیری , روش تدریس سنتی و نوین

Authors

افسانه شکری

کارشناسی ارشد،مقطع ابتدایی، روانشناسی بالینی

فرحناز قنبرنژاد

لیسانس راهنمایی و مشاوره. مقطع ابتدایی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آریانپور کاشانی :عباس، آریانور کاشانی، منوچهر (1353) فرهنگ آریان پور، ...
 • آقازاده، محرم (1384) راهنمای روش های نوین تدریس، چاپ اول، ...
 • اجی نژاد، احمد رضا (1383) بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه ...
 • ایمانی، محمد نقی، خانزادی _ خدیجه _ رضایی ا میترا ...
 • خدا نژاد، علی (1388) تاثیر روش تدریس همیاری برنگرش وییشرفت ...
 • خورشیدی، عباس وغندالی، شهاب الدین وفرجی، محمد (1380) راهنمای عملی ...
 • دشتی، محمد (1373) طرح اینوین آموزشی، چاپ سوم ا قم، ...
 • دنیس هایس، ترجمه حیدر تورانی و کامبیز جانی (1388) برنامه ...
 • رئوفی، محمد حسین 13801) مدیریت کلاس درس _ چاپ چهارم ...
 • رووف، علی (1375) کارمایه معلمان درگذر یاددهی به یادگیری ا ...
 • سیف، علی اکبر (1374) اندازه گیری وارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تهران ...
 • شعبانی، حسن (1371) مهارت های آموزشی و پرورشی (جلد اول ...
 • شعبانی، حسن (1374) مهارت های آموزشی وپرورشی ا تهران، انتشارات ...
 • شعبانی، حسن (1381) روش تدریس پیشرفته _ تهران ا انتشارات ...
 • شعبانی، حسن (1382) روش ها وفنون تدریس _ تهران، انتشارات ...
 • شعبانی، حسن (1383) مهارت های آموزش وپرورش، چاپ هیجدهم ا ...
 • صفوی، امان الله (1375) کلیات روش لوفنون تدریس، چاپ ششم ...
 • فضلی خانی، منوچهر (1380) روش های فعال تدریس، چاپ چهارم ...
 • فضلی خانی، منوچهر (1384) راهنمای عملی روش های مشارکتی وفعال ...
 • فضلی خانی، منوچهر (1388) راهنمای عملی روشهای فعال و اکتشافی ...
 • محبی، عظیم (1379) ارزشیابی از روش های تدریس فرایند محور ...
 • عرمحمدی، محمود (1379) بازاندیشی فرایند یددهی-یادگیری وتربیت معلم ا تان، ...
 • میرکمالی، محمد وخورشیدی، عباس (1387) رو شهای پرورش خلاقیت درنظام ...
 • نظری صارم (1374) کاربرد روش های تدریس فعال ومقایسه آن ...
 • وبلاگ میترا عبدوس (1380) تاثیرآموزش های راهبردهای فراشناختی برپرورش خلاقیت ...
 • وبلاگ زینب آباد (1389) مبانی فلسفی روش هایی تدریس. ...
 • وبلاگ مولایی پور (1390) نقش روش های تدریس فعال و ...
 • وبلاگ علیزاده لطرئی، محمدرضا (1392) بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه ...
 • وبلاگ عزیزاله احمدی . (1392) ...
 • نمایش کامل مراجع