مروری بر حکمرانی خوب کلید معمای توسعه

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,835

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIPA01_006

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1395

Abstract:

از تازه ترین مباحث توسعه در جهان کنونی «نظریه حکمرانی خوب» است تاجاییکه سازمان ملل و صندوق بین المللی پول حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه می دانند. حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می توانند برای توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون در نظر گرفتن شرایط بومی ، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود کوچک سازی دولت در رویکرد حکمرانی خوب به توانمند سازی دولت تبدیل شده است و همچنین اداره دولت از روش مدیریت عمومی به حکمرانی عمومی تبدیل شده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها ( فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی )، ابعاد ( سیاسی، اقتصادی و انسانی ) و اهداف ( توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی )گوناگونتعریف نموده اند شاخص های حکمرانی خوب عبارتند از: 1 - شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی 2 - شاخص ثبات سیاسی 3- اثربخشی دولت 4- شاخص کیفیت قوانین و مقررات 5- شاخص حاکمیت قانون 6- شاخص کنترل فساد در این مقاله ضمن مروری برادبیات و پژوهش های انجام شده در زمینه حکمرانی خوب، ضمن نگاهی گذارا بر وضعیت حکمرانی خوب در ایران ، به بررسی آخرین وضعیت ایران طبق آمارهای سازمان ملل در این زمینه می پردازیم.

Keywords:

حکمرانی خوب , شاخص های حکمرانی خوب , وضعیت حکمرانی خوب در ایران

Authors

مجتبی پارسا نسب

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

غلامرضا قاسمی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد الیگودرز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آدینه وند .ع، حاجی زاده. م، قدمی. م، (1392)، بررسی ...
 • ابراهیم زاده . ع، اسدیان. م، (1392)، تحلیل و ارزیابی ...
 • اکبری، غ، (1386)، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری، فصلنامه جستارهای ...
 • جواد.جاسبی، نفری . ن، (1388)، طراحی الگوی حکمرانی خوب بر ...
 • دباغ .س، نفرین، (1388)، تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب، ...
 • زارعی _ م، صدیقی. س، (1391)، الزامات تحقق حکمرانی خوب ...
 • تحلیل تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) [مقاله ژورنالی]
 • قلی پور، ر، (1387)، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، ...
 • مقیمی. س، اعلایی اردکانی .م، (1390)، سنجش شاخصهای حکمرانی خوب ...
 • میدری، ا، (1383)؛ مقدمه ای بر نظریه حکمرانی خوب، فصل ...
 • میدری، ،(1384)، حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران، ...
 • میرشجاعیان حسینی.ح، رهبر.ف، (1390)؛ شناخت روابط علی میان مولفه های ...
 • نادری. م، (1390):حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی، اسلام و ...
 • Atkinson, R , (1998), The New Urban Governance and Urban ...
 • Bahreni, M, Hosseinzadleh H, (2004), The Effective Factor im Investment ...
 • Boucaret, G , walle. D, Stermvan.A (2003), Comparng Measures of ...
 • Graham. J(203), Principle for Good Governance in the 21 Century. ...
 • Kardos.M, (20 12) , The reflection of good govermance in ...
 • Kenmeth. S(29), Good piano won't play bad music: Administrative reform ...
 • Kwon. H . Kim. E, (2008), Poverty Reduction and Good ...
 • _ _ _ _ _ Evidence form Indian State, ...
 • M Carney. P _ , (1995), Towards and unerestanding of ...
 • Meidari, .A, (2007), Introduction for Good Governance Theory, Social Welfare ...
 • O kot-Umao, (200 1), R.W'O. Electronic Governmemt: Re-iventing Good Governance. ...
 • Plumptre, T , Graham, J , (1999, Governance & Good ...
 • Quah. Jon S.T. , (2013) "Ensurng good govermance in Singapore: ...
 • Qudrat. K, Elahi.I, (2009) "UNDP on good goverance", International Journal ...
 • Sebudubudu. D، (2010), The mpact of good govermance on development ...
 • Singh .S , Kar.B, (2012) Right to Information Act - ...
 • Srimivas H, (1996), Governance: a working Definition, _ _ .Titech.ac.j ...
 • United Nations Development Program, (197), Governance for Sustainable Human Development, ...
 • Weiss Thomas G. .(201), Good Governance and Global Governance, Conceptual ...
 • Unchs.D (200), Norms For Good Urban Governance, www.UNEBS. tg. ...
 • نمایش کامل مراجع