بررسی طول موج و فرکانس امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس موانع در مجاری روباز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 713

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWE-3-5_005

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1395

Abstract:

زمانی که مجموعه ای از موانع در مسیر حرکت سیال قرار گیرد در اثر عبور جریان از میان این موانع در لبه بالادست مانع لایه مرزی شکل میگیرد و در لبه پایین دست مانع جدا شدگی جریان اتفاق می افتد. بر اثر به وجود آمدن ورتکس پشت موانع و با توجه به فرکانس طبیعی آب موجود در کانال، در جهت عمود بر جریان موجی تشکیل میگردد که به آن موج عمود بر جریان گویند.تحقیق حاضر پدیده تشکیل امواج عمود بر جریان در مجاری روباز را بررسی کرده است. در این تحقیق از یک فلوم آزمایشگاهی استفاده شده است . موانع مسیر جریان استوانه های چوبی بوده که با تراکم های مختلف و در آرایشهای زیگزاگی و موازی درکف فلوم نصب می شدند . در این مطالعه در هر تراکم موانع، پس از تعیین شرایط هیدرولیکی جریان در حالت حداکثر دامنه امواج، فرکانس امواج تولید شده تحت تاثیر امواج عمود بر جریان نوع 1 و 2 مشخص گردید. براساس نتایج به دست آمده مشاهده گردید که با کاهش فاصله موانع در هر حالت موج ، افزایش مقدار دامنه را داریم . همچنین فرکانس موج در هماهنگ دوم n=2 نسبت به هماهنگ اول تقریبا یک و نیم برابر میباشد

Keywords:

ورتکس , موج عمود بر جریان , فرکانس , طول موج , مجاری روباز

Authors

عبدالعظیم قمشی

دانشجوی دکترای عمران – آب ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مهدی قمشی

استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا عزیزی

دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالرحیم هوشمند

استادیار دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز