مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضای آب شهری با استفاده از متدولوژی پویایی شناسیسیستم مطالعه موردی شهر تهران

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

488

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF02_156

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

مدیریت یکپارچه آب شهری را می توان برنامه ریزی برای ارضای تقاضای آب و تامین منابع با کیفیت آبدر یک افق زمانی مشخص معرفی کرد. این برنامه ریزی نیازمندی ها و الزاماتی دارد. به عنوان مثال بایستیپیش بینی از میزان تقاضای آینده مصرف آب در دسترس باشد تا بر اساس آن برای عرضه آب اقداماتلازم در طول زمان صورت پذیرد. این پیش بینی بخصوص برای مناطقی که در حال رشد می باشند اهمیتویژه ای دارد چرا که عرضه ی کمتر از میزان تقاضای آب رشد اقتصادی را کند خواهد کرد .در عین حالعرضه بیشتر از تقاضا به مثابه هدر رفت منابع مالی و انسانی و غیره خواهد بود که این امر نیز بسیارنامطلوب می باشد. با توجه به مسائل فوق الذکر اهمیت مدیریت منابع آب روشن می شود. در این تحقیقبا بهره گیری از دانش متدولوژی پویایی شناسی سیستم به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری برآنیمتا مهمترین فاکتورهای موثر در مدیریت منابع آب شهری را شناسایی نموده و سپس سیاست های مختلفو تاثیر هریک بر این حوزه را ارزیابی کرده و راه حل هایی را برای ارتقا کارایی و کارکرد مدیریت منابع آبارائه دهیم به دین ترتیب شهر تهران به عنوان مورد نمونه برای توسعه مدل پویایی شناسی انتخاب شدهاست. در ابتدا نمودار علی و معلولی نظام عرضه وتقاضای آب تهران تهیه شده است. در این مدل عرضه آبتوسط سدها و آب های زیرزمینی و تقاضای آن درسه بخش صنعتی، کشاورزی و خانگی با تاکید برجمعیتدرکلان شهرتهران بررسی شده پس از آن نوبت به ترسیم نمودار انباشت جریان نظام عرضه وتقاضای آبتهران رسیده است که با توسعه این نمودار در نرم افزار ونسیم توانسته ایم به شبیه سازی این نظام بینسال های 88تا 92بپردازیم. در آخر نیز پیامدهای سیاست های مختلفی که برای نظام مدیریت آب شهرتهران ممکن است به کار گرفته شود با یکدیگر مقایسه شده است و بصورت تحلیلی نتایج مثبت دو سیاستاستفاده از تجهیزات کم مصرف خانگی و طراحی مناسب شهری در مقایسه با افزایش قیمت آب به عنوانراهکاری برای کاهش مصرف نشان داده شده است همچنین اهمیت توسعه سیستم جمع آوری و تصفیهفاضلاب به نمایش گذاره شده است

Keywords:

مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضای آب شهری , پویایی شناسی سیستمها , پیش بینیتقاضا , سیاست گذاری آب شهری

Authors

محمدجوادنادری
محمدجواد نادری

دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم وصنعت ایران

فردینحقی
فردین حقی

دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم وصنعت ایران

میرسامانپیشوایی
میرسامان پیشوایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنایع

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Senge PM .The Fifth Discipline:The Art & Practice of the ...
 • Zarghami M.Uncertain Criteria in ranking inter-basin water transfer project in ...
 • Zarghami M.System dynamics modeling for complex urban water systems :Application ...
 • Sterman J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for ...
 • Ahmad S _ Simonovic S.P Spatial system dynamics: New approach ...
 • Winz I and Brierly G. The Use of System Dynamics ...
 • Luo B, Huang G.H, Zou Y, and Yin Y.Y Toward ...
 • Chaves H.M.L and Alipaz S. An integrated indicator based on ...
 • Simonovic SP _ Rajasekaram V. Integrated analyses of Canada's wa- ...
 • Madani K, Marino MA.System dynamics analysis for managing Iran Zayandeh-Rud ...
 • Winz I, Brierly S, Trowsdale S, The use of system ...
 • Rehan R, Knight M.A, Unger A.G.A, Haas C.T. Development of ...
 • Sehlke G, Jacobson J. System dynamics modeling of transboundary systems: ...
 • Rogers P.P , M.B. Fiering. Use of systems analysis in ...
 • Gleick P. H. The changing water paradigm _ a look ...
 • Stave K.A. A system dynamics model to facilitate public understanding ...
 • Ho CC, Young CC, Chang IC, Chen TW.The Application of ...
 • Bagheri. Sustainable development: Imp lementation in urban water systems. PhD ...
 • Bagheri A, Darijani M, Asghari A, Morid S.Crisis in urban ...
 • Zhang XH, Zhang HW, Chen B, Chen GQ, Zhao XH.Water ...
 • Fagen JE, Reuter MA, Langford KJ.Dynamic performance metrics to assess ...
 • Sunsik J, Lydia S.V, Dragon A.S, Kapelan Z.Integrated system dynamics ...