مطالعه موردی میانگین کمیتهای اقلیمی در سطوح مختلف فشاری

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 692

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCCC05_016

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

Abstract:

در این مطالعه بر اساس داده های بلند مدت بایگانی NCEP/NCAR ، الگوهای میانگین فشار سطح زمین، ارتفاع ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال، دما و نم نسبی تراز 700 هکتوپاسکال و میدان باد تراز 300 هکتوپاسکال در ساعت 0000 گرینویچ برای دوره آماری 2010 - 1991 و ماه های ژانویه )ماه سرد( و ژولای ) ماه گرم( با الگوهای مشابه در دوره آماری سی ساله معیار، 1990 - 1961 ، مقایسه شد. برای ارزیابی داده های بایگانی NCEP/NCAR ، از داده های ارتفاع تراز میانی جوایستگاه فرودگاه مهرآباد استفاده شد.نتایج بررسی آماری نشان داد که در دوره آماری 2010 - 1991 در ایستگاه تهران، ارتفاع تراز میانی جو در ماه هاز ژانویه و ژولای روند افزایشی داشته است به طوریکه روند افزایشی در هر بیست سال در ماه ژانویه 12 متر و در ماه ژولای 6 متر می باشد. بعلاوه داده های ارتفاع تراز میانی ایستگاه کاوش جو مهرآباد تهران و بایگانیNCEP/NCAR مشابهت مناسبی برای بررسی الگوهای همدیدی دارند. بررسی الگوی میانگین کمیتهای اقلیمی نشان می دهد که در مقادیر میانگین فشار سطح متوسط دریا، ارتفاع ترازهای 850 و 500 هکتو پاسکال، دما در تراز 700 هکتوپاسکال و سرعت باد تراز 300 هکتو پاسکال طی دوره 20 ساله) 1991-2010 ( در هر دو ماه ژانویه و ژولای نسبت به میانگین بلند مدت افزایش و نم نسبی تراز700 هکتوپاسکال در همین دوره زمانی کاهش یافته است. از دیدگاه همدیدی افزایش این کمیتها نسبت به زمان معرف توسعه پایداری، کاهش فراوانی سامانه هایبارشی یا کاهش عمق ناوه های عبوری تراز میانی می باشد که چون با کاهش نم نسبی نیز همراه شده است، می تواند از طریق تخلیه انرژی سامانه ها به صورت انرژی جنبشی و افزایش سرعت باد در منطقه، باعت افزایش فراوانی خشکسالی و یا افزایش فراوانی رخداد پدیده گردوخاک شده باشد

Keywords:

تغییر اقلیم , ایستگاه کاوش جو مهرآباد , میانگین ارتفاع تراز میانی جو

Authors

محمد مرادی

عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

سحر تاجبخش

عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

عباس رنجبرسعادت آبادی

عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Susan Solomon, Gian-Kasper Plattner, Reto Knutti, and Pierre Friedlingstein (2009).'Irreversiblw ...
 • IPCC. 2007a. Summary for po licymakers.In Climate Change 2007:The Physical ...
 • IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The ...
 • IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, ...
 • Collins, M., and Coauthors, 2013: Long-term climate change: Projections, commitment ...
 • M asso n-Delmotte, V., and Coauthors, 2013: Information from paleoclimate ...
 • Huth R, Beck C, Philipp A, Demuzere M, Ustrnuul z, ...
 • Screen, J. A., 2014: Arctic amplification decreases temperature variance in ...
 • Meehl, G. A., and C. Tebaldi, 2004: More intense, more ...
 • Schneider, T., ,and C. C. Walker, 2008: Scaling laws and ...
 • Atmos. Sci., 65, 2153-2173, doi :10.117 5/2007JAS26 16.1 _ .ل ...
 • Hayhoe K, Sheridan SC, Kalkstein LS, Greene JS. 2010. Climate ...
 • نمایش کامل مراجع