رابطه بین سبک های دلبستگی به خدا و شادمانی با هدفمندی درزندگی دانشجویان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 547

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MHWIAUQ04_248

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبک های دلبستگی به خدا و شادمانی با هدفمندی زندگی در دانشجویان موسسه آموزش عالی خراسان بود . بدین منظور از جامعه آماری560 نفری دانشجویان ورودی93-94نمونه ای متشکل از260نفر 51 نفر زن و209 نفر مرد )به صورت تصادفی طبقه ا ی انتخاب گردید.برای بررسی روابط بین متغیرها از سه پرسشنامه سبک های دلبستگی به خداکرک پاتریک2002 و شادمانی اکسفورد(1999) و هدف در زندگی گرامباف و ماهولیک1969استفاده شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیری با معدل همزمان و تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج پژوهش حاصل نشان داد بین دلبستگی ایمن به خدا و شادمانی با هدفمندی زندگی در دانشجویان رابطه مثبت و معنادار و بین دلبستگی دو سوگرا به خدا و دلبستگی اجتنابی به خدا با هدفمندی زندگی در دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود داشت. همچنین متغیرهای سبک های دلبستگی به خدا و شادمانی توانایی پیش بینی معنادارهدفمندی زندگی در دانشجویان را داشتند. علاوه بر آن بین میزان هدفمندی زندگی در دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجودنداشت .با توجه به مقدار همبستگی ،می توان گفت آنچه رابطه بیشتری با هدفمندی زندگی در دانشجویان داشت ،شادمانی می باشد یعنی اینکه افراد به طور کلی چقدر کیفیت زندگی خود را مطلوب ارزیابی می کنند . نتایج ،حاکی از رابطه مثبت و معنادار شادمانی با هدفمندی زندگی در دانشجویان بود .

Keywords:

سبک های دلبستگی به خدا , شادمانی , هدفمندی

Authors

الهام هوشیارسرجامی

گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدنیشابور ، قوچان ، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • _ آرگایل، مایکل .(1995) . روانشناسی شادی . ترجمه مسعودگوهری ...
 • _ بیدهندی، محمد؛ ذریه، محمدجواد .(1390). بررسی معناداری زندگی در ...
 • _ حسینیقمی، طاهره .(1391). هدف گزینی در زندگی. مجله رشد ...
 • _ سلیگمن، مارتین .(2000). روانشناسی مثبتنگر در خدمت خوشنودی پایدار. ...
 • _ صحرائیان، علی؛ غلامی، عبدالله؛ امیدوار، بنفشه .(1390). رابطه نگرش ...
 • _ لواسانی، مسعودغلامعلی؛ اژهای، جواد؛ مصیری، فرهاد محمدی .(1392). رابطه ...
 • _ محبوبی، محمد؛ خراسانی، الهه؛ اعتمادی، منال؛ شهیدی، خسرو و ...
 • و 15 اردیبهشت 1395 مشاوره و سلامت روان ...
 • آنتآزدسلآم‌یوآحدقوجان _] درمو، ه. سیت همیتو _ mhw201 6.uauqacاlr _ ...
 • _ Crumbaugh, J.C., & Maholick, L.T. (1976). The purposein life ...
 • _ Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, ...
 • _ Kenyon GM(2000). Plilosophical foundations of existential meaning. In Reker ...
 • _ Khatib M (2012). Happiness from the perspectiveof Islam. Qom: ...
 • _ Kim , Y .M .& others (2004). Spirituality and ...
 • _ Kirkpatrick LA(1 995) .Attachment theory and reli-gious experience. In ...
 • _ Steger M F, Kawabata Y, Shimai S, et al(2008). ...
 • _ Wnuk.M, Marcinkwski.j &Fobair.P(20 12). The Relationship of Purpose in ...
 • _ Ryff, C.D. (1995). The structure of psychological wellb eingrevisited. ...
 • نمایش کامل مراجع