رابطه بین سبکهای دلبستگی به خدا با هدفمندی در زندگی دانشجویان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 589

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON05_087

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش رابطه بین سبکهای دلبستگی به خدا با هدفمندی در زندگی دانشجویان بود روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ورودی93-94 نیمسال اول و دوم زن و مرد موسسه آموزش عالی خراسان که تعداد آنها 065 نفر می باشد،که طبق جدول مورگان 065 نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب گردید.ابزار پژوهش ، پرسشنامه دلبستگی به خدا روت و کرک پاتریک) 2002 ( و پرسشنامه هدفمندی در زندگی کرامباف وماهولیک ) 1969 ( مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که5/ بین متغیردلبستگی به خداو هدفمندی در زندگی رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد. ) 59 P< (به عبارت دیگر با افزایش دلبستگی ایمن به خدا، میزان هدفمندی زندگی دانشجویان افزایش می یابد و بالعکس با کاهش دلبستگی ایمن به خدا، میزان هدفمندی زندگی دانشجویان کاهش می یابد. همچنین بین دلبستگی دوسوگرا به خدا ) 5550 P≤ - = 5/999، r( و دلبستگی اجتنابی به خدا 5/5550( P≤ - = 5/950، r ( با هدفمندی زندگی دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

Keywords:

سبکهای دلبستگی به خدا و هدفمندی در زندگی

Authors

محترم جلالی

دانشجو,گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،ایران

سیمین ستایش

دانشجو,گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • حسینی‌قمی، طاهر8(1391). هدف گزینی در زندگی، مجله رشد مشاور مدرسه، ...
 • لواسانی، مسعودغلامعلی؛ اژه‌ای، جواد؛ مصیری، فرهاد محمدی(1392). رابطه معنای زندگی ...
 • کوثر، یدالله(1386). بهداشت روانی خانواده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ...
 • _ روانشناسی و علوم اجتماعی Psychology &amp; Sociology 30 تیرماء ...
 • شهابی‌زاده، فاطمه؛ سپاه منصور، مژگان، خوشنویس، الهه(1387). ادراک دلبستگی کودکی، ...
 • فرانکن، رابرت(1388). انگیزش و هدف؛ مترجمان، حسن شمس اسفندآباد؛ غلامرضا ...
 • جناآبادی، ح؛ سابقی، ف (1393). رابطه دلبستگی به خدا با ...
 • سراج‌زاده، حسین؛ رحیمی، فرشید(1392). رابطه دینداری با معناداری زندگی در ...
 • Chamberlain, K., &amp; Zika, S. (1988). Religiosity, life meaning, and ...
 • Kirkpatrick LA.(1994).The role of attachmet in religious belief and behavior. ...
 • Tiliouine, H., Belgoumidi, A. (2009). An Exploratory Study of Religiosity, ...
 • Hill, P.C., &amp; Pargament, K.I. (2003). Advances in the conceptua ...
 • Lewis CA(2001) .Cultural stereotype of the effects of religion _ ...
 • نمایش کامل مراجع