عرفان از دیدگاه ابن عربی و خواجه نصیر

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 490

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-3-7_013

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

Abstract:

در مقاله حاضر و در بررسی جایگاه عرفان ازدیدگاه محی الدین ابن عربی عارف بزرگ جهان اسلام وهمچنین خواجه نصیر الدین طوسی که حیات علمی شان دریک دوره نزدیک به هم می باشد نشان گر تاثیرپذیری خواجه نصیر از عرفان محی الدین عربی می باشدافکار عرفا و به ویژه ابن عربی در خواجهنصیرالدین طوسی به گونه ای تاثیر عمیق گذاشت که وی در حل بسیاری از معارف الهیه از آنها استمداد جست. در بررسی آثار عرفانی دو دانشمند اسلامی بویژه نقاط اشتراک آن می توان بر وجوه تساهل و تسامح در اندیشه های عرفانی این دو دانشمند اشاره کرد بطوریکه با استناد به آثار خواجه و بررسی منابعموجود، این نتیجه بدست آمد که متکلم به التزام ماهیت علم کلام، بینشی تساهل مندانه دارد و به سبب پایبندی به آموزه های دینی، توحیدی و اسلامی تساهلمندانه عمل می کند که این شیوه ومنش فکری خواجه تحت تاثیر عرفان ابن عربی ارزیابی می شود در مقاله حاضر بیشتر به بررسی مبانی عرفانی ابن عربی وخواجه نصیرالدین طوسی و توضیح و بسط بیشتر آن پرداخته می شود.

Keywords:

ابن عربی , خواجه نصیر الدین طوسی , عرفان

Authors

فرج الله براتی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مختار گنجی

دانشجوی دکتری تخصصی عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی