آقای دکتر Farajalah Barati

Dr. Farajalah Barati

استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (429900)

3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers