جایگاه گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی و اقتصاد از منظر مدیریت شهری (با تاکید بر شهر تهران)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,118

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRUM01_002

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

گردشگری صنعتی است که با کمترین سرمایه بیشترین در آمد و اشتغال را نصیب کشور می کند زیرا همه چیز از جمله آثار و اماکن باستانی و تاریخی و طبیعی برای این کار در اغلب نقاط کشور وجود دارد. در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر به کشور دستکم 5 شغل ایجاد می شود و میزان اشتغال بخش گردشگری نیز 2/11 برابر سریع تر از سایر بخش ها است. اشتغال، درآمد و تفریح از نیازهای اساسی بشر است و همه اینها در گردشگری وجود دارد و این صنعت ظرفیت پاسخگویی به همه اینها را در اختیار دارد. بر همین این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی و اقتصاد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به ارایه نقش و توسعه صنعت گردشگری در رشد اقتصادی در شهر تهران پرداخته است. برای رسیدن به این هدف اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری، راهبردها و سیاست های اجرایی لازم در خصوص ارتقاء وضعیت گردشگری در شهر تهران در راستای کار افرینی و اشتغال بررسی شد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر بر نقش مثبت و منفی توسعه گردشگری در توسعه پایدار شهری و در نتیجه توسعه اقتصاد و کار آفرینی در حوزه بکارگیری بهینه و کارآمد منابع و جاذبه های موجود در شهر تهران اشاره دارد.

Authors

علی موحد

استاد دانشگاه خوارزمی تهران گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نبی اوهانی زنوز

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

رسول منتظری

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آذربایجان