بررسی خشکسالی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 664

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF07_008

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

یکی از راهکارهای کاهش خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی شناخت پدیدههای اقلیمی میباشد و خشکسالی یکی از بزرگترین مخاطرات طبیعی است که در همه شرایط آب و هوایی و نقاط مختلف کره زمین به وقوع میپیوندد و خسارات بسیاری به همراه دارد. در واقع پدیده خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است و دوره خشکسالی زمانی است که مقدار رطوبت نسبت به شرایط نرمال در منطقه با ناهنجاری منفی روبرو شده باشد. پدیده خشکسالی در مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی دارای بالاترین اثرات مخرب بر محیط زیست میباشد، از جمله آلودگی محیط زیست میتوان خشک شدن تالابها، قحطی، کاهش مراتع و تولید محصولات، و ... را نام برد. خشکی و شرایط اقلیمی نا مساعد تاثیرات نامطلوبی بر روی رویش گیاهی میگذارد.تخریب خاک اراضی کشاورزی که بر اثر فعالیتهای انسان و گاهی طبیعت اتفاق میافتد و مساوی است با کاهش عملکرد در محصولات. استفاده غیراصولی از اراضی کشاورزی در این مناطق به دلیل افزایش جمعیت و نیازهای چوامع موجب کاهش توان تولید اراضی بوده و روند تخریب، رو به تزاید است. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی تدوین شده است تلاش دارد ضمن معرفی پدیده خشکسالی و تاثیر آن بر محیطزیست و کشاورزی،پیامدهای مخرب و دلایل آن را در این ابعاد مطرح نماید.

Authors

فرهاد خسروانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

علی مصطفوی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

زهرا تیموری کوهسار

دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان