توسعه یک مدل چندهدفه با رویکرد بهینه سازی استوار در دوران پیش و پس از فاجعه تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_243

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

در این پژوهش یک مدل برنامهریزی چندهدفه برای لجستیک کالا و مصدومان به منظور مکانیابی مراکز توزیع امداد و مراکز درمانی وتوزیع کالاهای امدادی و انتقال مصدومان با فرض محدودیت بودجهای پیش و پس از بحران به طور همزمان توسعه داده شده است. برای نزدیکشدن مدل با واقعیت، عدم قطعیت در میزان تقاضا، تامین و پارامترهای هزینهای در نظر گرفته شدهاست و برای برخورد با عدم قطعیت ازرویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. مدل ارایه شده به بیشینه سازی سطح پاسخگویی به نیازهای درمانی مصدومان و کالاهای امدادینقاط آسیب دیده با هدف رسیدگی عادلانه به تمام نقاط آسیب دیده می پردازد و سعی دارد مجموع هزینه فازهای آمادگی و پاسخ را حداقلنماید. برای حل مدل یک الگوریتم ترکیبی چندهدفه بهینه سازی ژنتیک و شبیه سازی تبرید توسعه داده شده است و با ارایه مثال های عددیو بررسی نتایج و اعتبارسنجی، کارایی مدل و برتری الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم ژنتیک اثبات شده است.

Keywords:

مدیریت بحران , لجستیک امداد بشردوستانه , بهینه سازی تصادفی استوار , الگوریتم ژنتیک , الگوریتم شبیه سازی تبرید

Authors

محبوبه حقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدمحمدتقی فاطمی قمی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فریبرز جولای

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران