بهینه سازی همزمان پارامترهای پولیش کاری آینه های مسی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 535

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_271

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

فرآیند پولیش شیمیایی مکانیکی یکی از پرکاربردترین روشها در تولید آینه های فلزی است. در میان این آینه ها، آینه های مسی، بیشترین کاربرد را در صنایع لیزر به خصوص لیزرهای با توان بالا دارد. یکی از مهمترین مشخصه های آینه ها دقت سطح آنها است. این پارامتر به عوامل متعدد در فرآیند پولیش شیمیایی مکانیکی ارتباط دارد. هدف از این تحقیق، بهینه سازی همزمان پارامترهای موثر منتخب در فرآیند پولیش آینه مسی می باشد. به منظور گردآوری داده های تجربی، از طرح تاگوچی در رویکرد طراحی آزمایشات استفاده شده است. سپس به کمک نتایج آنالیز واریانس، وتحلیل نسبت سیگنال به نویز، سطوح بهینه پارامترها به منظور بیشینه کردن دقت سطح تعیین شده است.

Authors

سیدمهدی طاووسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه پیام نور تهران-شهر ری

عباس وفایی صفت

استاد، دکتری، مکانیک ساخت و تولید، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران