آقای دکتر abbas vafaei sefat

Dr. abbas vafaei sefat

استاد / دانشگاه ایوان کی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369859)

42
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers