ساخت دستگاه تخلیه سد دی الکتریک برای کاربردهای درمانی و اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و دز مناسب برای کاربردهای درمانی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,078

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE02_460

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در این تحقیق یک دستگاه تخلیه سد دی الکتریک DBD که با گاز کاری هوا کار† میکند ساخته شده است. خواص الکتریکی این دستگاه مانند، توان لحظهای، توان تلف شده و ظرفیت معادل اندازه گیری شده است. همچنین تاثیر ولتاژ اعمالی بر روی توان اتلافی و ظرفیت دستگاه بررسی گردیده است. تعیین پارامترهای الکتریکی در دستگاه های تخلیه سد دی الکتریک که بهعنوان مولد پلاسما برای کاربردهای درمانی مورد استفاده قرار میگیرد، از این جنبه مهم است که از روی آن دز مناسب برای درمان قابل اندازهگیری است تا از این طریق از آسیببر بدن وجود زنده جلوگیری بهعمل آید.

Authors

زهرا شهبازی راد

دکترای مهندسی هستهای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فریدون عباسی دوانی

استاد تمام گروه کاربرد پرتوها رشته مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

غلامرضا اطاعتی

دکترای مهندسی هستهای، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران