بررسی آموزش معماری در دانشکده های ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 858

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MUNCC01_009

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

هدف اصلی از نوشتن این مقاله، آموزش معماری دردانشکده های ایران است . تردیدی وجود ندارد دراین که اهداف و مراتبی که برای معماری ذکر می شود بطور عام با شرایط و ویژگی های خاص خود نیازمند آموزش هستند ، اما با عنایت به بارزه های مختلفی که برای آموزش رشته های مختلف هنری، فنی، فلسفی، علوم اجتماعی و سایر رشته هایی که معماری ازآنها متاثر است وجود دارد، قاعدتا آموزش معماری ضمن آن که تلفیقی مناسب از ویژگی های آموزشی رشته های فوق را طلب می نماید، باید بتواند روشی مستقل را به گونه ای اتخاذ و انتخاب نماید که در آن نحوه و میزان تاثیر و نقش این رشته ها در شکل گیری معماری مشخص و تعریف شده باشد . به این ترتیب جنبه های وجودی مختلف جملگی عناصر دخیل درآموزش شامل استاد،منابع،دانشجو،محیط آموزشی و ... به نحو موثری در آموزش معماری ایفای نقش می نمایند . نوشتار حاضر پس از اشاراتی به تعریف معماری، تاریخچه معماری، روش های آموزش و نقایص آموزش معماری در ایران، برخلاف اکثر دیدگاه ها که مسیله را متوجه دانشکده ها و مدیران می داند، بر این اعتقاد است که در دانشگاه های معماری ایراناندیشه معماری تدریس نمی شود و وقتی اندیشه ای در کار نباشد، خلاقیت عاملی گمشده در آموزش معماری است . مشکل اصلی آموزش معماری در ایران، به فرهنگ امروز ما ایرانیان باز می گردد.

Authors

امید محمدی

کارشناسی ارشد معماری )مدرس گروه معماری موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میعاد مهاباد