بررسى موتور احتراقى جرقه اى پرخوران با عملکرد خود اشتغالى از نوع کوبش با خنک کن میانى

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 497

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OIL-12-133_003

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1397

Abstract:

در این مقاله به بررسی موتور احتراقی جرقه ای پرخوران با عملکرد خود اشتغالی و مقایسه عملکرد خود اشتعالی از نوع کوبش با روش خود اشتعالی با خنک کن میانی پرداخته شده است. امروزه شبیه سازی رایانه ای جهت تخمین عملکرد و کاهش هزینه ها و آزمایش های تجربی به عنوان یک ابزار قوی مورد توجه قرار گرفته است. در خود اشتعالی با پدیده کوبش که این پدیده به صورت تصادفی و پیچیده بود که با اضافه کردن کد مدل انتگرالی کوبش به کد نرم افزار انسیس شبکه بندی می گردد.محل و زمان وقوع کوبش را شبیه سازی می شود. که در آن به بررسی نحوه ای توسعه و نفوذ شعله در محفظه احتراق و چگونگی تشکیل جبهه دوم پرداخته می شود و نتایج به دست آمده با روش خود اشتعالی با خنک کن میانی مقایسه می گردد. پرخوران یکی از روش های کاهش مصرف سوخت و افزایش بازده حجمی هست و به همین علت انتظار کاهش گازهای آلاینده ناکس می رود.

Authors

نوید فیروزبخت

دانشجوی دکتری تخصصی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمانشاه، کرمانشاه، ایران

ابوالفضل احمدی

استادیار دانشکده فناوری های نوین گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران