بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی بانک پارسیان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 689

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC01_132

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

بانکداری در شیوه نوین، به عنوان شیوه مکمل تجارت نوین شناخته می شود تا جایی که اگر بانک ها از سیستم الکترونیکی بهره نبرند بخش بزرگی از مبادلات مختل می شود. الزامات ناشی از بازار رقابت تنگاتنگ کنونی در کنار برنامه عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه خصوصی شدنبانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف، بانک ها باید هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی نمایند.هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر مدیریت نقدینگی در بانک پارسیان می باشد. با توجه به حجم بالای جامعه آماری این پژوهش، نامحدود در نظر می گیریم و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان، 384 نفر و بصورت تصادفی توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیده شد که بانکداری الکترونیک بر مدیریت نقدینگی دربانک پارسیان تاثیر دارد.

Authors

سیده محبوبه جعفری

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اسماعیل قاسمی

دانشجوی دوره دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب