تاثیر مصالح سنگی پرکننده های بتنی بر کاهش تشعشع در معادن اورانیوم

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 698

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

برای بازیابی حداکثری ذخایر معدنی زیرزمینی اورانیوم و کاهش میزان اشعه جذبی کارگران معدن، می-بایست تمهیدات ویژهای اندیشیده شود. یکی از این تمهیدات پرکردن فضاهای استخراج شده به خصوص در روش استخراج کندن و پرکردن تونلی میباشد. با پرکردن اتاقهای استخراج شده میتوان پایه های برجا مانده از ماده معدنی را نیز در مرحله بعد استخراج نمود. یکی از روشهای مکانیزه پرکردن کارگاه های استخراج معادن اورانیوم، روش پرکردن بتنی هیدرولیکی میباشد. در پرکردن بتنی هیدرولیکی معادن زیرزمینی اورانیوم، علاوه بر افزایش میزان بازیابی ذخایر معدنی برجا (بالای (%92 میتوان میزان تشعشع حاصله از کانسنگ اورانیوم در حفریات زیرزمینی را نیز کاهش داد. آزمایشها و برداشتهای میزان تشعشع برای طرح اختلاطهای بتنی ساخته شده از مصالح سنگی گوناگون برای ضخامتهای مختلف پرکننده بتنی انجام شده است که نشان دهنده کاهش شدید میزان تشعشع و دز جذبی اشعه با افزایش ضخامت بتن پرکننده می باشد. همچنین این امر اثبات گردید که با افزایش وزن مخصوص مصالح سنگی مورد استفاده در اختلاط پرکننده های بتنی همانند مصالح سنگی باریت و مگنتیت، میزان دز جذبی اشعه با افزایش ضخامت پرکننده های بتنی، با شدت بیشتری کاهش مییابد.

Authors

محمدرضا نیک گفتار

دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد عطایی

استاد تمام دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا کاکایی

استاد تمام دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدرضا رضوانیان زاده

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای