شناسایی اقدامات و موانع هوشمندسازی مدارس

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 897

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENSC01_002

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اقدامات و موانع هوشمندسازی مدارس صورت گرفته است. این پژوهش پژوهشی توصیفی پیمایشی است. جامعهی آماری پژوهش مذکور عبارتند از تمامی مدیران مدارس هوشمند دولتی منطقه 22 که از میان آنها 2 مدیر به صورت تصادفی و با روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی است و داده های لازم برا ی پاسخ به سوالات پژوهش از طریق مصاحبه گردآوری شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که علارغم اقدامات پراکنده انجام شده جهت هوشمندسازی مدارس از جمله تلاش جهت توسعه این طرح که تا حدودی با توفیقاتی در این زمینه همراه بوده است، می توان اذعان داشت که موانع و مشکلات قابل توجه زیادی نیز بر سر راه پیاده سازی و اجرای موثر این مهم در مدارس وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به: ضعف در بکارگیری زیرساختهای لازم جهت هوشمندسازی مدارس، کمبود کادر آموزشی توانمند و آگاه در استفاده از این امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود فضای فیزیکی مدارس جهت استقرار چنین فضاهایی، ضعف در کاربرد علوم مرتبط با این طرح از سوی کارکنان مدارس، پایین بودن سواد رسانه ای در میان کادر مدرسه و نیز فقدان برنامه راهبرد ی و اعمال سلیقه ی شخصی در امر هوشمندسازی مدارس و ... اشاره نمود. در پایان پژوهش راهکارهایی جهت رفع موانع پیش روی این طرح ذکرشده است.

Authors

امیرعباس آقابابایی

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

فاطمه خزلی

دانشگاه علامه طباطبایی