مروری جامع بر روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه مالتی مورا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 680

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM04_023

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

یکی از حوزه های اصلی علوم مدیریتی که در طی سالیان گذشته مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است حوزه علوم تصمیم گیری میباشد. روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه از روشهای موفق و اساسی به منظور رتبه بندی و ارزشیابی از میان چندین گزینه است. روش تصمیم گیری مالتیمورا خلاصه شده ی بهینه سازی چند هدفه بر اساس تجزیه و تحلیل نسبت به همراه روش ضربی از روشهای نوینی میباشد که توجه محققین را در این سالها به خود جذب کرده است. پژوهش فعلی مطالعه ای جامع بر مرور ادبیات روش مالتیمورا همچنین بررسی روش کار این تکنیک تصمیم گیری میباشد.

Keywords:

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه , روش مالتیمورا , مطالعه ی مروری

Authors

آبتین ایجادی مقصودی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

عباس سقایی

عضوء هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران.

اشکان حافظ الکتب

عضوء هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران.