نقش نظام بانکی در افزایش جرایم (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 958

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI01_070

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

Abstract:

بانک ها امروزه از مهم ترین اجزای اقتصاد ی کشور ها و در واقع از پایه های اقتصادی آن هستند . از سوی دیگر نظام بانکی به عنوان کلیدی ترین نهاد در فضای اقتصادی، نقشی عمیق در تحقق جرایم اقتصادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نقش نظام بانکی در افزایش جرایم با بررسی تطبیقی کشور ایران و کشور ترکیه می باشد. پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و برای جمع آوری داده های آن از شیوه ی کتابخانه ایی و استفاده از کتاب ها، مقالات و .. صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان از این امر دارد که بین نظام بانکداری و تبعات آن در ایران و نظام بانکداری در ترکیه تفاوت های عدیده ایی وجود دارد.

Authors

مصطفی لیثی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

سید محمود میرخلیلی

عضو هییت علمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران