مطالعات زمین شناسی و تخمین ذخیره کانسار سرب و روی انگوران با استفاده از روش نزدیکترین نقطه (Closest Point)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,028

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CISEG10_054

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

معدن انگوران واقع در شمال غرب ایران و در 121 کیلومتری جنوب غرب استان زنجان در منطقه مرکزی سنندج سیرجان از نوار کوهزایی زاگراس قرار گرفته است. این کانسار یکی از بزرگترین کانسارهای سرب و روی ایران محسوب میشود. در این معدن بخش کربناته،سولفیدی،بخش مخلوط)کربناته و سولفیدی(،بخش آهک دگرگون شده، بخش مرمریت سفید رنگ، بخش شیست فرودیواره وجود دارد. در کانسار انگوران گسلها نقش بسیار مهم و کلیدی در کانی سازی و جهت و امتداد کانی سازی دارند. از دیدگاه ساختاری در منطقه سه گسل در بخشهای شرقی، شمالی و غربی معدن وجود دارد که نقش مهمی در کانی سازی و مهاجرت سیال کانه ساز از عمق به سطح ایفا می کنند. به طور کلی مجموعه کانیهای تشکیل شده طی دو مرحله هیپوژن و سوپرژن تشکیل شده اند. کانیهای فاز هیپوژن شامل اسفالریت و به مقدار کمتر گالن، پیریت و آرسنوپیریت است از مهمترین کانیهای بخش غیرسولفیدی نیز کربنات روی یا اسمیت زونیت است که در دو مرحله طی فاز هیپوژن تشکیل شده است. در این مقاله ضمن مرور تحقیقاتی بر روی زمین شناسی کانسار انگوران به محاسبه ذخیره کانسار انگوران با استفاده از روش نزدیکترین نقطه پرداخته شده است.

Keywords:

تخمین ذخیره , نزدیکترین همسایگی , کانسار سرب و روی انگوران

Authors

علی اکبر دایا

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان