ایمن سازی شهرها با رویکرد مدیریت بحران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 683

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS03_875

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همواره به دنبال یافتن شیوه هایی جهت مدیریت بهینه اوضاع متغیر اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی، خصوصا در شرایط اضطراری و بحرانی است. ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از بلایای طبیعی در شهرهای گوناگون جهان سبب شده است پژوهش های کاربردی گسترده ای در زمینه بهینه کردن ایمن سازی شهرها انجام گیرد. بنابراین آشکار است که پژوهش های کاربردی در امور مربوط به ایمن سازی شهرها در برابر بلایای طبیعی سبب افزایش ابتکارات در طراحی ها و یافتن بهترین سیاست ها و کارآترین روش ها خواهد شد. برای دستیابی به این هدف، گنجاندن برنامه های کاهش آسیب پذیری شهروندان و جامعه که در معرض مخاطرات و بلایای طبیعی هستند در طرح های توسعه شهری ضرورت دارد.

Authors

فروزان بیرانوند

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری