بررسی عوامل موثر بر پدیده طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 884

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-4-1_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

درک رفتار طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی موضوعی مهم است؛ زیرا طفره روی اجتماعی به کاهش عملکرد افراد در گروه ها نسبت به زمانی که به صورت انفرادی عمل می کنند، اطلاق می گردد. مقاله حاضر در چارچوب مدل معادلات ساختاری، عوامل موثر بر طفره روی اجتماعی را بررسی کرده است. در این راستا پرسشنامه ای بین یک نمونه 140 نفری از دانشجویانی که در گروه های مطالعاتی سازمان دهی شده بودند، به اجرا در آمد. یافته ها نشان داد که فقط ویژگی های مربوط به کار از تاثیر معناداری بر طفره روی اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین، طراحی کارهای انگیزشی، ایجاد استانداردهای کاری و هویت بخشی به کار عمده ترین شاخص هایی محسوب می گردند که به حذف یا کاهش طفره روی اجتماعی کمک می کنند.

Authors

علیرضا چیت سازیان

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد

سعید مرتضوی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد