بررسی مدلهای قراردادی کارایی انرژی و معیارهای انتخاب آنها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 700

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEC12_331

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

مشکلات تامین انرژی، اتمام منابع تجدیدپذیر و مسایل زیست محیطی باعث افزایش نگرانی های ناشی از مصرف بالای انرژی شده اند. رشد سریع مصرف انرژی در خاورمیانه و مصرف بالای انرژی در کشور عزیزمان ایران، بار دیگر به لزوم توجه بیشتر به راهکارهای کاهش مصرف انرژی تاکید میکنند. در بسیاری از کشورها، توجه به راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی توانسته تاثیرات مثبتی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. شرکت های خدمات انرژی (ESCO) به عنوان بازیگران اصلی بهینه سازی انرژی، عمده فعالیتهای خود را تحت قراردادهای کارایی انرژی (EPC) انجام می دهند. این مقاله سعی دارد در راستای توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی، به بررسی 4مدل رایج قراردادهای کارایی انرژی و معیارهای انتخاب مدل مناسب بپردازد. انواع مدل های قراردادی کارایی انرژی از چندین جنبه مختلف مقایسه شده اند. پس از مشخص شدن ویژگی های هر یک از مدلهای قراردادی، معیارهای مختلف انتخاب مدل مناسب از چهار جنبه ی مختلف شامل: الف پروژه، ب)کاربرانرژی، ج) ESCO و عوامل بیرونی بررسی شدهاند. نیاز به ارایه قراردادهای تیپ کارایی انرژی در چهارچوب قانونی یکی از گام های اصلی توسعه بهینه سازی انرژی و بهبود وضعیت شاخص شدت انرژی در کشور می باشد.

Keywords:

بهینه سازی انرژی- شرکتهای خدمات انرژی- مدل قراردادی کارایی انرژی- EPC - ESCO

Authors

مجید پرچمی جلال

عضو هییت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسین نادری

کارشناس ارشد عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه هنر و معماری پارس، تهران، ایران