نورواندوکرینولوژی تولیدمثل و تنوع عملکرد تولیدمثلی با رویکرد انسان شناسی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,584

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBAMA01_016

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

Abstract:

مقدمه و هدف: تولید مثل یا باروری به عنوان بخشی از چرخه زندگی هر فرد و اکولوژی جمعیت، نیازمند تحقیقات انسان شناختی است. جنبه زیستی و پزشکی انسان شناسی، عوامل تغییر باروری و مشکلات ناباروری افراد را در زمینه های بیولوژیکی و محیطی مورد جستجو قرار می دهد. به منظور ارائه یک دورنمای جامع از سهم انسان شناسی زیستی و پزشکی در مسائل تولید مثلی، در مقاله مروری حاضر، نورواندوکرینولوژی تولید مثل و تنوع بالقوه ی آن در پاسخ به عوامل بیولوژیکی و محیطی مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه ی مروری، مقالات و کتاب های مربوط به پژوهش های انسان شناسی زیستی و پزشکی درزمینه ی نورواندوکرینولوژی تولیدمثل و تنوع عملکرد آن، از پایگاه های اطلاعاتی Pub med, Google Scholar, Scopus, Genlib با استفاده از کلیدواژه های انگلیسی physical anthropology ,reproductive neuroendocrinology، medical anthropology، reproductive variability، infertility، بدون محدودیت زمانی جستجو شد. درنهایت برای تنظیم مقاله از چهار کتاب و 41 مقاله ی انگلیسی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد.نتیجه گیری: ترشح هورمون آزادکننده ی گنادوتروپین (GnRH) به عنوان مهم ترین رکن محور تولیدمثلی به واسطه ی عوامل مختلف زیستی و محیطی تنظیم می گردد. به طورکلی بررسی تغییرات بین فردی عملکرد تولیدمثلی و همچنین سهم این تغییرات در تنوع الگوی باروری جمعیت ها با شناسایی نورواندوکرینولوژی تولیدمثل و عملکرد آن در شرایط مختلف، در حوزه ی انسان شناسی امکان پذیر است و در این راستا صرفا مطالعات بالینی پاسخگوی نیازهای سلامت جوامع نبوده و نیاز به تحقیقات میدانی در زمینه ی تنوع باروری و آسیب شناسی مسئله ی ناباروری جمعیت ها وجود دارد.

Authors

سمیه محمدی آبی سفلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، مرکز علوم اعصاب و رفتار رایان، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ناصر مهدوی شهری

دکترای بافت شناسی، استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران