پیش بینی متغیرهای اقلیمی وهیدرولوژیکی حوضه ی آبریز قره سو با استفاده از گزارش پنجم هیئت بین الدول تغییر اقلیم CMIP5

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 406

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC11_182

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

Abstract:

در پژوهش حاضر پس از بررسی عملکرد خروجی های متغیرهای اقلیمی 34 مدل AOGCM از گزارش پنجم هیئت بین الدول تغییر اقلیم CMIP5، مدل برتر در شبیه سازی دما و بارش از بین تمامی مدل ها انتخاب گرید. سپس با مدل برتر انتخاب شده به شبیه سازی متغیرهای اقلیمی وهیدرولوژیکی منطقه ی مطالعاتی برای سه دوره ی زمانی آینده ی نزدیک P میانی P2 و دور P3تحت سناریوی RCP4.5 پرداخته شد. نتایج نشان داد تغییرات دما و بارش در اغلب ماه ها افزایش خواهد بود و میانگین بلند مدت ماهانه روناب حوضه ی آبریز بطور کلی در دوره زمانی آینده ی نزدیک، میانی و دور، به ترتیب با 1/8، 1/7 و 4/4 متر مکعب بر ثانیه افزاش رو به رو خواهد بود.

Authors

هومن غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمد اشرفی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

محمدرضا نجفی

استادیار گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه وسترن انتاریو، کانادا