مطالعه پارامتریک جداسازهای لرزه ای اصطکاکی خالص مجهز به سامانه بازگرداننده

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS07_025

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

امروزه سیستم های کنترل غیرفعال به دلیل سادگی پیاده سازی و اقتصادی بودن طرح آن، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند، به طوری که سازه های زیادی در سراسر دنیا از این سیستم بهره می برند. از جمله سیستم های کنترلی غیرفعال، سیستم های جداساز پایه می باشند که سازه و ملحقات آن را از حرکات لرزه ای مخرب زمین و یا تکیه گاه جدا می سازند. هدف این تحقیق، انجام مطالعات پارامتریک بر روی مشخصه های دینامیکی جداساز های لرزه ای اصطکاکی خالص و بررسی اثر این پارامترها بر عملکرد لرزه ای سازه مجهز به آن می باشد. یک ساختمان هشت طبقه جداسازی شده جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ی جداشده در پایه در نظر گرفته شده است. معادلات دینامیکی حاکم بر رفتار لرزه ای یک سازه N درجه آزادی فرمول نویسی شده، سپس معادله حاکم بر حرکت جداساز اصطکاکی با آن ادغام گردیده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که RMS پاسخ های لرزه ای سازه مستقل از نسبت جرمی جداساز بوده و تغییرات ضریب اصطکاک بیشترین تاثیر را بر رفتار لرزه ای این نوع از سازه ها دارد. همچنین افزایش دوره تناوب جداساز منجر به افزایش جابجایی های تراز پایه می شود.

Authors

کاظم حسنخوئی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

محمدرضا سهرابی

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

صادق اعتدالی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند،