تحلیل ارتعاش آزاد ورق های ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته سیال هوشمند مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS07_095

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

ورق های ساندویچی حاوی سیال مغناطیسی در هسته، امروزه به عنوان یک سازه هوشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به دلیل قابلیت تغییرات سریع ویسکوزیته سیال موجود در هسته، این سازه می تواند در کنترل ارتعاشات و مستهلک کردن انرژی مورد استفاده قرار گیرد. در پژوهش حاضر یک ورق ساندویچی حاوی سیال مغناطیسی در هسته و با رویه های کامپوزیتی از جنس الیاف شیشه-اپوکسی مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است. معادلات حاکم بر ارتعاش آزاد این سازه بر مبنای اصل کار مجازی و با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین استخراج شده اند. جهت صحت سنجی نتایج حاصل از روش نوار محدود اسپلاین، نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهش های مشابه که با روش هایی نظیر المان محدود به بررسی ارتعاش آزاد ورق ساندویچی حاوی هسته انعطاف پذیر پرداخته اند، مقایسه شده است. نتایج بیانگر آن است که روش نوار محدود اسپلاین دارای دقت مناسبی در تحلیل ورق های ساندویچی حاوی هسته انعطاف پذیر است. تاثیرپذیری فرکانس و ضریب استهلاک مودال به عنوان دو پارامتر اصلی در تحلیل رفتار ارتعاشی این سازه، تحت عوامل مختلفی نظیر شدت میدان مغناطیسی و ضخامت سیال در هسته، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش شدت میدان مغناطیسی باعث افزایش فرکانس و ضریب استهلاک نظیر هر مود می شود. هم چنین افزایش ضخامت سیال تاثیر مستقیمی بر افزایش ضریب استهلاک و کاهش فرکانس دارد.

Authors

سجاد مهاجری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید صرامی فروشانی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

مجتبی ازهری

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان