تنوع زیستی جوامع کفزیان در اکوسیستم حرای بندر خمیر (خلیج فارس)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 615

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PGSD01_107

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1398

Abstract:

اکوسیستم های مانگرو یکی از مهم ترین اکوسیستم های دریایی هستند زیرا این اکوسیستم ها مکان های مهمی برای تغذیه و نوزادگاهی بسیاری از گونه های دریایی هستند. از فواید اکوسیستم های مانگرو همچنین میتوان به محافظت از سواحل در برابر فرسایش و نیز چرخه مواد مغذی اشاره نمود که در کاهش آلودگی های ساحلی نقش انکارناپذیری ایفا می کنند. در این تحقیق ما تنوع زیستی و ساختار اجتماعات ماکروبنتوزهای ذخیره گاه زیست کره حرا بندر خمیر را مورد بررسی قرار دادیم. توزیع و فراوانی در دو زیستگاه (نماتوفورها و بدون پوشش گیاهی) می باشد. طبق نتایج بدست آمده از شاخص های تنوع شانون-وینر و سیمپسون تنوع زیستی در منطقه دارای پوشش گیاهی بیشتر از منطقه فاقد پوشش گیاهی می باشد. در هر دو زیستگاه به ترتیب گونه های perinereis ،Ctenodrilus sp. ، Opusia indica horsti غالب بودند. همچنین تجزیه و تحلیل درصد تشابه SIMPER نشان داد که گونه ی Ctenodrilus sp. و Parasesarma persicum و Perinereis horsti با بالاترین درصدهای مشارکت باعث ایجاد تفاوت در ساختار اجتماعات بین دو ناحیه دارای پوشش گیاهی و فاقد پوشش گیاهی را شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق باعث شناخت بیشتر این اکوسیستم های حساس دریایی و کمک به حفظ سلامت و پایداری این مناطق در هنگام تغییرات و خطرات احتمالی زیست محیطی خواهد شد.

Authors

نسترن دلفان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور

مهدی قدرتی شجاعی

استادیارگروه زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور

رضا ندرلو

استاد دانشگاه تهران