شناسایی و ارائه راه کارهای مدیریت بحران در پروژه های عمرانی از دیدگاه مدیریت ساخت (مطالعه موردی فرمانداری شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 967

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_064

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

Abstract:

مدیریت بحران یک بخش اصلی از مدیریت استراتژیک در پروژه های عمرانی میباشد که قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلندمدت در پروژه ها، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت یک پروژه عمرانی بیش از هر موضوع دیگری ضروری است. با توجه به اینکه خسارات و تلفات ناشی از پروژه های عمرانی و عواقب ناشی از مدیریت نامناسب در این پروژه ها (ماند پروژه های راه سازی، پلها، ساختمانی تجاری، مسکونی و غیره) یکی از متداولترین و اساسی ترین مشکلات ایجادشده در وضعیت بحران است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش ابتدا شناسایی و طبقهبندی این بحرانهاو سپس بررسی و تجزیه وتحلیل آن ها جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت بحران در پروژه های عمرانی است. در حقیقت بحرانها رویدادهایی هستند که میتوانند منجر به شکست پروژه ها شوند. با توجه به مطالعات انجامشده در پژوهش های پیشین، بحرانها را میتوان به طورکلی به چند دسته طبقه بندی نمود :بحران مالی، بحران نیروی انسانی، بحران مدیریتی و سیاست های آن و بحرانهای ایجادشده در اثر شرایط غیرمترقبه مانند (سیل، زلزله، باد، طوفان و غیره) اشاره نمود. ؛ اما طبق بررسی پژوهش های پیشین و توزیع پرسشنامه اولیه و مصاحبه با کارشناسان، بحرانها در پروژه های عمرانی از دیدگاه مدیریت ساخت به ترتیب اهمیت ازنظر کارشناسان به 4 دسته کلی زیر طبقه بندی شده اند:-1 بحرانهای مدیریت و تصمیم گیری آنها -2 بحران نیروی انسانی -3 بحرانهای مالی-4 بحرانهای ناشی از شرایط غیرمترقبه پژوهش ما نشان داد عوامل متعددی هستند که موجب بحران میشوند و نیازمند مدیریت بحران هستند که ما سعی کردیم آنها را با دیدگاه مدیریت ساخت موردبررسی قرار دهیم.

Authors

ابراهیم نجفی عالی ور

کارشناس ارشدمهندسی مدیریت ساخت بخشداروکارمندفرمانداری کوهرنگ دانشگاه آزادمیبد

احمدعلی فلاح

استادیار وهیئت علمی دانشکده ونائب رئیس نظام مهندسی یزد دانشگاه آزادمیبد

مهرداد حمصیان اتفاق

کارشناس ارشدمهندسی مدیریت ساخت دانشگاه ایوانکی