راهکارهای ارتقا بهره وری منابع انسانی

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

331

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB05_046

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1398

Abstract:

تلاش برای بهبود و استفاده موثر و کارامد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی واطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است.وجود ساختار سازمانی مناسب، روش های اجرائی کارامد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همهمهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی هستند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید موردتوجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلا شهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاریمی تواند بر میزان بهره وری در یک محیط پویا تاثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازماندمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمانارتقای سطح بهره وری آن است و با توجه به این که انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد درخواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا می گذارد. بهره وری به طور عمده مشخص کننده درآمد حقیقی، تورم ورفاه مردم است و کوشش سیاستمداران بر آن است که دلایل واقعی رشد یا کاهش بهره وری را کشف کنند. دراین مقاله سعی شده است ابتدا اهداف و عوامل بهره وری را مورد بحث قرار دهد، سپس به عوامل مهم بهرهوری نیروی انسانی در سازمان ها بپردازد.

Keywords:

بهره وری , بهره وری منابع انسانی , راهکارهای ارتقاء بهره وری

Authors

شهرزاد محجوبین تهرانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی