کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 564

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWR-2-1_004

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

Abstract:

آنالیزهای فنولوژیکی، مولکولی و متابولیتی در طی بهاره سازی نشان میدهد که رابطه نزدیکی بین زمان تکمیل بهاره سازی و کاهش تجمع متابولیت ها و بیان پروتئین های سرما القایی وجود دارد. در این مقاله تعداد زیادی از متابولیتهای محافظتی و پروتئینهای سرما القایی در ژنوتیپهای حساس و متحمل گندم نان تشریح می شوند. بر اساس مطالعات مختلف ژ نوتیپهای زمستانه دوره عادت دهی طولانی تری به سرما دارند و در نتیجه مدت زمان بیان پروتئین های مرتبط با تحمل به سرما و تجمع متابولیت ها بیشتر است. نتایج نشان میدهد که الگوی بیان پروتئینهای مرتبط با سرما و برخی متابولیت ها با روند فاکتورهای نموی که اثرات تنظیمی روی پروتئوم و متابولوم دارد، مطابق است. علاوه بر این دماهای زیر صفر در طول فصول پاییز و زمستان در شرایط مزرعه بر تعداد، میزان و الگوی بیان پروتئین های مرتبط با تحمل به سرما تاثیر بیشتری در مقایسه با گیاهان عادت داده شده به سرما در دمای پایین ولی بالای صفر درجه سانتیگراد در شرایط کنترل شده دارند. تحقیق حاضر بینش جدیدی را برای روشن سازی مکانیسم های مولکولی دخیل در سازگاری به سرما در گندم مهیا می کند که برای اصلاح گندم در تحمل به سرما می تواند مفید واقع شود.

Authors

سیروس محفوظی

دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

محمد مجدی

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

محسن جانمحمدی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، ایران

شهریار ساسانی

مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Al-Hakimi, A., Monneveux, P. and Galiba, G. 1995. Soluble sugars, ...
 • Brule-Babel, A.L. and Fowler, D.B. 1988.Genetic control of cold hardiness ...
 • Balmer, Y., W. H. Vensel, C. K., Tanaka, W. J., ...
 • Crosatti, C., Soncini, C., Stanca, A. M., Cattivelli, L.1995. The ...
 • Danyluk, J., Kane, N.A., Breton, G., Limin, A.E., Fowler D.B. ...
 • Dhillon, T., Pearce, S. P., Stockinger, E. J., Distelfeld, A., ...
 • Fowler, D. B. and A. E. Limin. 2004. Interactions among ...
 • Fowler, D. B., Limin, A. E. and Ritchie. J. T. ...
 • Fowler, D. B., A. E. Limin, S. Y. Wang, and ...
 • Fowler, S., and M.F. Thomashow.2002. Arabidopsis transcriptome profiling indicates that ...
 • Galle, A., Csiszár, J., Secenji, M., Tari, I., Györgyey, J. ...
 • Gazanchian, A., Hajheidari, M., Sima, N. K., Salekdeh, G. H.2007. ...
 • Galiba, G., Kerepesi, I., Snape, J.W. and Sutka, J. 1997. ...
 • Galiba, G., Quarrie, S. A., Sutka, J., Morgounov, A. and ...
 • Hay, R. K. M. and Ellis, R. P.1998. The control ...
 • Gusta, L.V., Trischuk, R., and Weiser, C.J.2005. Plant cold acclimation: ...
 • Herman, E.M., Rotter, K., Premakumar, R., Elwinger, G., Bae, R., ...
 • Jahanbakhsh-Godehkahriz, S., Karimzadeh, G., Rastgar-Jazii, F., Mahfoozi, S. and Hosseini-Salekdeh, ...
 • Houde, M., Dhindsa, S. and Sarhan.  F.1992. A molecular marker ...
 • Limin A.E. and Fowler. D.B.2006. Low-temperature tolerance and genetic potentialin ...
 • Mahfoozi, S., Limin, A.E.,  Ahakpaz, F. and Fowler. D.B. 2006. ...
 • Mahfoozi. S., Limin, A. E. and Fowler. D. B.2001. Developmental ...
 • Mahfoozi. S., Limin, A. E., Hayes, P. M., Hucl, P. ...
 • Matysik, J., Bhalu, A.B. and Mohnty, P.2002. Molecular mechanisms of ...
 • Morgan, J.M.1992. Osmotic components and properties associated with genotypic differences ...
 • Sarhadi E., Mahfoozi, S., Hosseini S. A. and Hosseni-Salekdeh. G.2010. ...
 • Sasaki, H., Ichimura, K., Okada, K. and Oda, M.1998. Freezing ...
 • Sasani, S., Hemming M.H., Oliver, S.N., Greenup, A., Tavakkol-Afshari, R., ...
 • Seki, M., Narusaka, M., Yamaguchi-Shinozaki, K., Carninci, P., Kawai, J., Hayashizaki, ...
 • Sutka, J. 1981. Genetic studies of frost resistance in wheat. ...
 • Suzuki, M.1989. Fructans in forage grasses with varying degrees of ...
 • Toth, B., Galiba, G., Feher, E., Sutka, J. and Snape. ...
 • Takumi, S., Koike, A., Nakata, M., Kume, S., Ohno, R., ...
 • Torabi, S., Wissuwa, M., Heidari, M., Naghavi, M. R., Gilany, ...
 • Va´gu´jfalvi, A., Galiba, G., Cattivelli, L. and Dubcovsky, J. 2003. ...
 • Vagujfalvi, A., Kerepesi, I., Galiba, G., Tischner, T. and Sutka, ...
 • Van Loon, LC.1997. Induced resistance in plants the role of ...
 • Yaish, M. W. F., Doxey, A. C., McConkey, B. J., ...
 • نمایش کامل مراجع