رتبه بندی عوامل موثر خارجی و داخلی موثر بر عملکرد صادرات

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 561

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET05_089

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

Abstract:

امروزه در اقتصاد جهانی، نقش صادرات و اهمیت آن در زمینه رشد و شکوفائی اقتصاد هر کشور در حال توسعه ایی به خوبیشناخته شده است مخصوصا کشور ایران که وابستگی بالایی به صادرات نفت دارد لذا برای رسیدن به توسعه پایدار باید در همهزمینه ها بستر صادرات محیا شود از جمله صنایع حمل و نقل که ایران از وضعیت خوبی به لحاظ منابع و مواد اولیه برخورداراست لذا ما در این پژوهش به بررسی دلایل کاهش صادرات پرداختیم که با توجه به مدل دسته بندی شده و براساس روشAHP و TOPSIS نتایج نشان داد که عوامل بازاریابی، قانونی، محیطی و سیستمی بر روی کاهش صادرات موثرند این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد.

Authors

کامران پرتوی یکتا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران

آرش حاجی کریمی

استادیار ، گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران

محمود صمدی

استادیار ، گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ، قزوین ، ایران