نقش خانواده در حفظ سلامت روانی کودکان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 530

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON13_008

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

Abstract:

خانه و خانواده از اهمیت خاصی در شکل گیری و تعیین رفتار بارز و آشکار کودک، واکنش های عاطفی،ادراک، نگرش ها وارزشهای کودک دارد و حتی اگر بپذیریم که رفتار اکتسابی است و یادگیری حداقل درآغاز متاثر از تقویت و پاداش محیطی است باز خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چند شخصیت درسنین و مراحل مختلف تغییرپذیر است، ولی نخستین اثرات، مبنای اولیه دیدگاه کلی و انتظارات کودک رامعین می کند و به بیان دیگر خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می گردد و علیرغم تمایل جوانان دراوان نوجوانی به رهایی از قیود و محدودیت های خانوادگی، نبودن روابط مطلوب و همبستگی هایخانوادگی، اثرات مخربی به ویژه در سنین دوازده و سیزده سالگی روی نوجوانان بر جای می گذارد. والدینیکه در زندگی دارای معیارها و ارزش های والایی هستند و به آنها عمل می کنند، غالبا فرزندانشان نیز درمواجهه با تعارضات، دارای همان ارزش های والا خواهند بود.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حسین رضایی نژاد

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

حامد سلگی

کارشناسی کارشناس تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

محمود کاظمی

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

میلاد صمدی

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)

سعید بهرامی خشنود

کارشناسی تعلیم و تربیت (دانشگاه فرهنگیان همدان)