ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد

Year: 1398
COI: JR_MCS-6-1_004
Language: PersianView: 288
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

رضا یوسفی - دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
زهرا فارسی - دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی - جراحی)، دانشیار، گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
ناهید رجایی - کارشناس ارشد پرستاری، گروه مادر و نوزاد، مربی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

Abstract:

مقدمه: آموزش پرستاری وظیفه آماده سازی دانش آموختگان با کفایتی را بر عهده دارد که بتوانند در محیط در حال تغییرجامعه و بالین، نیازهای مددجویان را تشخیص داده و در پرتو استفاده از بهترین شواهد علمی، مناسب ترین مراقبت راارایه دهند.هدف: این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژینصدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش کارآزمایی بالینی سه گروهه- یک سو کور، با اندازه گیری قبل، بلافاصله و یک ماه بعد ازمداخله در سال 98 - 1397 انجام شد. جامعه پژوهش تمام پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهرمشهد بودند که در سه گروه آموزش سخنرانی، بالینی و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته نگرش بود که قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در هر سه گروه تکمیل و میزان نگرش پرستاران نسبت بهمراقبت از بیماران آنژین صدری هر یک از گروه ها تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. داده ها با استفاده آزمون های آماری درنرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: آزمون کروسکال والیس نشان داد که سه گروه از نظر نمره نگرش در مرحله قبل از مداخله تفاوت معنی دارینداشتند (821 / P=0). همچنین، آزمون میانه تفاوت معنی داری را در نمره نگرش واحدهای مورد پژوهش در مرحله قبلاز مداخله نشان نداد (456 / P= 0). آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که نگرش سه گروه مورد مطالعه در نوبت بلافاصله(P< 0/001) و یک ماه بعد از مداخله (001 / P< 0) تفاوت معنی داری داشتند. به طوری که میانگین نمره گروه بالینی بالاتراز دو گروه دیگر بود و آزمون تعقیبی آنوای یک طرفه (پست هاک) نشان داد که نگرش هر گروه با گروه دیگر از تفاوتمعنی دار برخوردار هستند (P<0/001).بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی بر نگرش پرستاران درزمینه مراقبت از بیماران آنژین صدری تاثیر مثبت داشته است. همچنین، در این مطالعه مشخص شد که آموزش بالینینسبت به آموزش به روش سخنرانی اثربخش تر است و افزایش نگرش پرستاران در روش آموزش بالینی ماندگارتر بود،از این رو پیشنهاد می شود جهت آموزش پرستاران از رو شهایی با اثربخشی بیشتر همانند آموزش بر بالین و روش هایمشابه استفاده گردد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_MCS-6-1_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/993853/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
یوسفی، رضا و فارسی، زهرا و رجایی، ناهید،1398،مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد،https://civilica.com/doc/993853

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 972
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support