روندهای موثر بر تغییر نحوه آموزش علوم پزشکی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 587

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRCCG05_139

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

Abstract:

زمینه و هدف: یکی از کارکردهای نظام سلامت هر کشوری کارکرد تولید منابع در نظام سلامت است. یکی از مهمترین منابع، منابع انسانی متخصص می باشد که از راه آموزش صحیح و بروز و مبتنی بر تغییرات روندهای موثر بر آموزش تربیت میشوند. هدف از این مطالعه شناسایی مهمترین روندهایی بود که بر نحوه آموزش علوم پزشکی موثرند.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مروری در سال 1398 بصورت مرور جامع و عمیق از طریق جست جو در پایگاه های اطلاعاتی PROQUEST , PUBMED, , SCOPUS, MAGIRAN, Science Direct, Isc, Irandoc با واژگان آموزش، روند، نظام سلامت، علوم پزشکی بدون محدودیت سال انجام شد.یافته ها: بیماری های غیر واگیر دار، اجتماعی شدن سلامت، آموزش بزرگسالان TOT ، تغییرات محیطی نظیر خصوصی سازی شدن، تنوع و عدم تمرکز، بین المللی شدن و افزایش رقابت در آموزش از مهمترین روندهای موثر بر حوزه سلامت و آموزش علوم پزشکی در دنیا می باشد.نتیجه گیری: همزمان با تغییر در کل سیستم آموزشی دنیا، آموزش پزشکی نیز دچار تحولات شگرفی شده است. از 1910 به بعد آموزش پزشکی شاهد سه موج اصلاحات بوده است. شناسایی روندهای موجود و موثر بر نحوه آموزش پزشکی می تواند تصمیم گیران حوزه آموزش را یاری دهد تا طبق مناسب ترین اصلاحات در کشورهای مختلف برای نظام آموزشی کشور برنامه ریزی کنند

Authors

یوسف شعبانی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران،

لیلا والی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سامت، دانشکده مدیریت و اطاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

الهه هوشمند

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران