مقالات Iranian Statistical Society، دوره 24، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 21 شهریور 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 197