مقالات Geography and Environmental Planning، دوره 33، شماره 4