فصلنامه مطالعات دانش پژوهی

Journal of Khnowledge -Research Studies

یکی از مقولات بنیادین و هسته در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مقوله دانش است و از این مجرا به حوزه‌هایی چون خلق، فراهم آوری، سازمان‌دهی، اشتراک و مدیریت علم، داده، اطلاعات و دانش، و همچنین مبانی فلسفی، تربیتی، جامعه‌شناختی، اقتصادی و روان‌شناختی آن‌ها ارتباط می‌یابد. ازاین‌رو هدف از انتشار نشریه مطالعات دانش‌پژوهی، تولید محتوای مرتبط با این مسائل با رویکردی میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای است. بر این اساس در این نشریه، سعی می‌شود مقالاتی با موضوعاتی چون مبانی نظری علم، اطلاعات و دانش؛ اقتصاد علم، اطلاعات و دانش؛ فلسفه علم، اطلاعات و دانش؛ جامعه‌شناسی علم، اطلاعات و دانش؛ تاریخ علم، اطلاعات و دانش؛ مباحث فنی و فناورانه مرتبط با علم، اطلاعات و دانش انتشار یابند.

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌هایی چون علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علم‌سنجی، جامعه‌شناسی، تاریخ، اقتصاد و فلسفه، علوم و مهندسی رایانه  (در گرایش‌های مختلف)، علوم، مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مرتبط می‌توانند مقالات خود را به این نشریه ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات